De MOP Franeker

Najaar 2019

MOP betekent Mobiele Ontmoeting Plaats en is een omgebouwde SRV wagen die je in de wijk kan tegen komen. De MOP is gevuld met sport- en spelmateriaal wat door de jeugd gratis gebruikt kan worden.

Daarnaast worden er workshops gegeven door (sport)verenigingen uit de omgeving, zoals: handbal, voetbal, volleybal en tennis. Tieners kunnen zelf een activiteit aangeven bij de begeleiders van De MOP, dit verzoek wordt dan meegenomen in de planning.

De MOP:

De MOP is in de periode maart tot november actief in meerdere wijken van Franeker;
– Schalsummerplan
– Kaatsersbuurt
Wij bezoeken deze wijken roulerende en zijn dan aanwezig van 19:00 tot 21:00.
Kijk voor meer info en activiteiten op Facebook of www.jongerenwerkwaadhoeke.nl
Deelname is gratis en opgave niet verplicht.

De MOP is een onderdeel van Franekeradeel Actief en valt onder de buurtsportcoach.  

Geen opmerkingen
Add a comment...

Your email is never published or shared. Velden zijn verplicht *

We      new friends!
Menu