Ambulant jongerenwerk Menaam e.o.

Jongeren zoeken hun eigen plek op; soms is deze plek op straat, daar is niks mis mee. Soms lopen zaken uit de hand en worden jongeren als overlast ervaren.
Jongerenwerkers van De Skûle Welzijn zoeken de jongeren (groep) op en proberen contact te leggen en behouden.
Door vroegtijdig signaleren kan er worden ingespeeld op ontwikkelingen en kunnen eventuele problemen worden voorkomen.

De gemeente, wijkverenigingen en/of dorpsbelangen, de politie, maar ook jongeren zelf kunnen jongerenwerkers vragen om advies, voorlichting, en ondersteuning. Zij bemiddelen tussen groepen jongeren onderling, maar ook tussen jongeren en buurtgenoten, maatschappelijke organisaties en de gemeente.

De ambulant jongerenwerker voor menaam e.o is: Nadia Zijlstra U kunt haar bereiken op nummer: 06-39692209

We      new friends!
Menu