De MOP

MOP betekent Mobiele Ontmoeting Plaats en is een omgebouwde SRV wagen die je in de wijk kan tegen komen. De MOP is gevuld met sport- en spelmateriaal wat door de jeugd gratis gebruikt kan worden. Dus ben je tien jaar of ouder dan ben je van harte welkom bij De MOP.

Daarnaast worden er workshops gegeven door (sport)verenigingen uit de omgeving, zoals: handbal, voetbal, volleybal en tennis. Tieners kunnen zelf een activiteit aangeven bij de begeleiders van De MOP, dit verzoek wordt dan meegenomen in de planning.

De MOP:
De MOP gaat deze periode “on tour” door drie buurten van Franeker, We zijn aanwezig op de woensdagavond van 19:00 tot 21:00 in Het Schalsummerplan en De Kaatsersbuurt. Houdt Facebook en onze website in de gaten voor de actuele week locatie.

Deelname is gratis, opgave is niet verplicht.

De MOP is een onderdeel van Franekeradeel Actief en valt onder de buurtsportcoach.

We      new friends!
Menu