Simmerwille 2021

Info voor ouders/verzorgers

SimmerWille 2021
Hieronder vindt u als ouder/verzorger de benodigde informatie over SimmerWille. Het kan dat er hier en daar nog kleine wijzigingen plaats vinden voordat de activiteiten beginnen. Alle kinderen die dit jaar op de basisschool hebben gezeten vanaf groep 3 (doorlopen) kunnen meedoen.

Algemene info:
SimmerWille vindt dit jaar plaats over meerdere maandagen gedurende de zomervakantie, vanaf 12 juli tot en met 9 augustus. We beginnen de activiteiten om 14:00 uur en stoppen om 17:00 uur. Daarnaast is er ook een speciale dag op 16 augustus van 17:00 tot 19:00.

We maken bij De SimmerWille gebruik van verschillende locaties, maar we starten elke dag op het terrein van de De Skûle op de Godsacker 35, 8801LM te Franeker.

Kinderen moeten tijdens de SimmerWille zelf voor hun eten en drinken zorgen.

Speciale kinderen:
Heeft uw kind extra aandacht nodig ( medische indicatie/gedragsproblemen, allergieën) op welk gebied dan ook, dan is dit meestal geen belemmering voor deelname. Wij vinden het wel noodzakelijk dat het gemeld wordt, zodat wij uw kind, maar ook de andere kinderen, goed kunnen begeleiden. U kunt op het inschrijfformulier aangeven op welk vlak de belemmeringen liggen. Dit is een verplicht vak bij het inschrijven. Ook wanneer dit voor uw kind niet geldt moet u dit vak invullen. Eventueel kunt u ook vooraf contact met ons opnemen.

Inschrijven en betalen:
Elk kind moet afzonderlijk worden ingeschreven.

De kosten zijn per € 5,00 per activiteit per kind. Als u meedoet aan alle 6 activiteiten kost het € 25,00. Na betaling is de inschrijving definitief.

Omdat we werken met een klein budget geven wij, na 4 juli, geen inschrijfgeld retour. We geven geen gezins- groepskortingen.

Betalen gaat via rekeningnummer NL64 RABO 03204.12.407 t.n.v. De Skûle Welzijn onder vermelding van SW21, naam van het kind (voor en achternaam) en de geboorte datum van uw kind.

Programma keuze maken:
Bij het inschrijven wordt er een keuze gemaakt voor de activiteiten waar uw kind aan mee wil doen. Er kan voor verschillende dagen worden ingeschreven. Uw kind hoeft dus niet aan alle dagen mee te doen. Echter kan uw kind wel meedoen aan maar één van de activiteiten die er op dat moment zijn. U kunt niet twee keuzes op dezelfde dag maken.

Houdt bij het inschrijven in gedachte dat de activiteiten alleen door gaan bij voldoende belangstelling, en dat vol = vol is.

Slecht weer:
Activiteiten zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Als het naar ons inziens niet verantwoord is om door te gaan dan behouden wij ons het recht om de dag (deels) af te blazen en zullen wij u vragen om uw kind(eren) op te halen.

Fotobeleid:
Bij de meeste activiteiten worden foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen (na screening) online geplaatst worden. Indien u bezwaar heeft, vragen we van u om dit vóór aanvang van de SimmerWille aan ons door te geven.

Flyer Simmerwille

Menu